Köp Acticin utan recept

köpa acticin utan recept

Köp Acticin utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Acticin online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Permetrin
Varumärken): Acticin

köpa Acticin Utan recept

vill du köpa Acticin uppkopplad? På denna sida kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept som tidigare erhållits från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel används för att behandla skabb, ett tillstånd som orsakas av små insekter som kallas kvalster som angriper och irriterar din hud. Permetrin tillhör en klass av läkemedel som kallas pyretriner och anses säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Acticin utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Acticin utan recept

I följande tabell kan du se var du kan beställ Acticin utan recept, granskare från Uniquepharmaceuticals.com har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Medpillstore levererar de bästa Acticin-priserna utan att ett recept behövs. De skickar över hela världen (inte till USA/Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Acticin utan recept.

Vad är Acticin?

Detta läkemedel används för att behandla skabb, ett tillstånd som orsakas av små insekter som kallas kvalster som angriper och irriterar din hud. Permetrin tillhör en klass av läkemedel som kallas pyretriner. Permetrin fungerar genom att förlama och döda kvalster och deras ägg.

Acticin droganvändning

Acticin 1% lotion används för att hantera huvudlössinfektioner. Det verkar genom att förstöra var och en av lössen och deras ägg. 5%-krämen används för att hantera skabbinfektioner genom att förstöra de kvalster som utlöser skabb.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

Graviditet: Teratogena effekter: Graviditet Kategori B: Reproduktionsstudier har utförts på möss, råttor och kaniner (200 till 400 mg/kg/dag oralt) och har inte visat några tecken på nedsatt fertilitet eller skada på fostret på grund av permetrin. Det finns dock inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Eftersom reproduktionsstudier på djur inte alltid förutsäger mänskligt svar, bör detta läkemedel endast användas under graviditet om det verkligen behövs.

Ammande mödrar: Det är inte känt om detta läkemedel utsöndras i modersmjölk. Eftersom många läkemedel utsöndras i modersmjölk och på grund av bevis för tumörframkallande potential hos permetrin i djurstudier, bör man överväga att tillfälligt avbryta amningen eller hålla inne läkemedlet medan mamman ammar.

Pediatrisk användning: Permetrinkräm är säker och effektiv för pediatriska patienter som är två månader gamla och äldre. Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter yngre än två månader har inte fastställts.

Geriatrisk användning: Kliniska studier av permetrinkräm identifierade inte tillräckligt antal försökspersoner i åldern 65 år och äldre för att tillåta ett definitivt uttalande om huruvida äldre försökspersoner svarar annorlunda än yngre försökspersoner. Annan rapporterad klinisk erfarenhet har inte identifierat skillnader i svar mellan äldre och yngre patienter. Detta läkemedel är känt för att väsentligen utsöndras via njurarna. Men eftersom lokalt permetrin metaboliseras i levern och utsöndras i urinen som inaktiva metaboliter, verkar det inte finnas någon ökad risk för toxiska reaktioner hos patienter med nedsatt njurfunktion när det används enligt märkningen.

Acticin läkemedelsinteraktioner

Även om vissa läkemedel inte bör användas kollektivt i något avseende, kan två helt olika läkemedel under olika omständigheter också användas kollektivt, även när ett samspel eventuellt skulle hända. Under dessa omständigheter kan din läkare behöva ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan också behövas. Tala om för din sjukvårdspersonal om du tar andra receptbelagda eller receptfria läkemedel (receptfria).

Andra interaktioner

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller runt tidpunkten för att äta mat eller äta vissa typer av mat eftersom interaktioner kan uppstå. Användning av alkohol eller tobak med vissa läkemedel kan också orsaka interaktioner. Diskutera med din vårdpersonal om hur du använder din medicin tillsammans med mat, alkohol eller tobak.

Andra medicinska problem Acticin

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Var säker på att du informerar din läkare om att du förmodligen har några andra medicinska problem, särskilt:

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda aktuell permetrin. Var säker på att du informerar din läkare om att du förmodligen har olika medicinska problem, särskilt:

 • Svår irritation i hårbotten

Korrekt användning av Acticin

Håll denna medicin borta från ögonen. Om du oavsiktligt får några i ögonen, spola dem helt med vatten utan dröjsmål. Permetrinlotion som används för att hantera löss, finns i en behållare som bara rymmer en behandling. Använd så mycket av drogerna som du vill och kassera eventuell kvarvarande lotion korrekt.

För behandling av huvudlöss (1% lotion):

 • Schamponera håret och hårbotten med vanligt schampo.
 • Skölj noggrant och handdukstorr hår och hårbotten.
 • Låt håret lufttorka i ett par minuter.
 • Skaka permetrinlotionen ordentligt tidigare än att använda den.
 • Fukta håret och hårbotten noggrant med permetrinlotion. Var positiv till att täcka områdena bakom öronen och på nacken igen. Låt lotionen hålla sig på plats i 10 minuter.
 • Skölj sedan håret och hårbotten helt och torka med en klar handduk.
 • När håret är torrt kan du behöva kamma håret med en fintandad kam för att ta bort eventuella kvarvarande nits (ägg) eller nitskal.

Huvudlöss kan helt enkelt överföras från en individ till en annan genom direktkontakt med kläder, hattar, halsdukar, sängkläder, handdukar, tvättdukar, hårborstar och kammar eller hårstrån från förorenade individer. Därför måste alla i din familj undersökas för huvudlöss och kan få behandling om de upptäcks vara förorenade. Om du har några frågor om detta, kontrollera tillsammans med din läkare.

För behandling av skabb (5% -kräm):

 • Läs paketavtalet noggrant innan du använder det.
 • Tvätta och torka porer och hud noggrant.
 • Massera in krämen i porerna och huden från toppen till tårna, var särskilt uppmärksam på veck i porerna och huden, armarna, tårna, mellan fingrar och tår, underarmar och ljumsken.
 • Skabb angriper nästan aldrig hårbotten hos vuxna, även om hårfästet, halsen, höjdpunkten och pannan också kan infekteras hos äldre individer och spädbarn. Spädbarn måste hanteras i hårbotten, höjdpunkten och pannan.
 • Låt permetrinkrämmen ligga på porerna och huden i 8 till 14 timmar.
 • Tvätta av med dusch eller badkar.
 • Byt till klara plagg.
 • Efter behandlingen kan klåda fortsätta så mycket som 4 veckor.

Acticin Dosering

Dosen av detta läkemedel ska vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande data består enbart av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förutom att din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden läkemedel som du helt enkelt tar beror på läkemedlets kraft. Dessutom beror mångfalden av doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur stor tid du tar drogerna på den medicinska nackdelen som du använder läkemedlen för.

För aktuella doseringstyper (kräm och lotion):

För huvudlöss:

 • Vuxna och ungdomar från 2 år och äldre: Applicera i håret och hårbotten en gång.
 • Barn upp till 2 års ålder: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.

För skabb:

 • Vuxna och ungdomar 2 månader och äldre: Applicera på porerna och huden en gång.
 • Barn upp till 2 månaders ålder: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.

Missad dosering

Om du saknar en dos av detta läkemedel, ta den så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

Acticin Förvaring

 1. Förvara läkemedlen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Håll inte föråldrad medicin eller medicinering nu inte önskad.

Acticin försiktighetsåtgärder

För att förhindra reinfektion eller spridning av infektionen till olika individer krävs goda vanor. Dessa förkroppsligar följande:

 • Tvätta alla kläder (tillsammans med hattar, halsdukar och rockar), sängkläder, handdukar och tvättlappar i extremt populärt vatten och torka dem genom att använda den nya cykeln för en torktumlare i minst 20 minuter. Kläder eller sängkläder som inte kan tvättas måste kemtvättas eller förseglas i en hermetisk plastpåse i två veckor.
 • Schampo alla peruker och hårstycken.
 • Tvätta alla hårborstar och kammar i extremt populärt tvålvatten (över 130 ° F) i fem till 10 minuter och dela dem inte med olika individer.
 • Rengör hemmet eller rummet genom att helt dammsuga stoppade möbler, mattor och golv.
 • Tvätta alla leksaker i extremt populärt tvålvatten (över 130 ° F) i fem till 10 minuter eller förslut i en hermetisk plastpåse i två veckor. Detta är mycket viktigt för uppstoppade leksaker som används på madrassen.

Acticin biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan ett läkemedel utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa negativa effekter kan inträffa, om de händer skulle de vilja ha läkarvård.

Vissa negativa effekter kan hända som normalt inte kräver medicinsk behandling. Dessa negativa effekter kan försvinna under hela behandlingen när din kropp anpassar sig till läkemedlen. Dessutom kan din vårdgivare möjligen informera dig om metoder för att förhindra eller minska några av dessa negativa effekter. Kontrollera tillsammans med din vårdpersonal om någon av de följande negativa effekterna fortsätter eller är störande eller om du förmodligen har några frågor om dem:

 1. Brinnande
 2. Klåda
 3. Domningar
 4. Utslag
 5. Rodnad
 6. Stickande
 7. Svullnad,
 8. Stickningar i hårbotten

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

varning

Information om läkemedel som används för att behandla skabb, inkluderad i recensionen av Acticin, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av hälsobehandling.

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket och logotyper och bilder som används tillhör Pfizer. Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till ansedda webbutiker på Internet. Rådfråga alltid en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 • Vad är Acticin?

  Acticin är ett läkemedel mot parasit som används lokalt för att behandla angrepp med Sarcoptes scabiei (skabb) och huvudlöss.

 • Vad ska du göra om du missar en dos?

  Om du missar en dos Acticin, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte doser.

 • Vad händer om du tar för mycket Acticin?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 • Hur förvarar man Acticin?

  Förvara tabletter vid rumstemperatur mellan 15-30 C (59-86 F) i en torr tät behållare, borta från fukt och solljus.

 • Vad ska jag undvika när jag tar Acticin?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Acticin. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 • Vilka är biverkningarna av Acticin?

  Om du har tecken på allergi som nässelfeber, hudutslag, svullnad i ansiktet, klåda, rodnad, lätt sveda, sveda, domningar eller stickningar, andningssvårigheter kontakta din läkare omedelbart.

 • Vilka är kontraindikationerna?

  Patienter som är allergiska mot permetrin eller krysantemum bör inte använda detta läkemedel. Använd inte krämen medan du ammar.


Hur man köper Acticin Utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Acticin utan recept inom 5 minuter

Senast uppdaterad den 9 november 2021 av Kevin Whiterspoon

sv_SESvenska