Rivotril kopen zonder recept

¿Rivotril zonder recept online kopen is moeilijk? Geen zorgen, bij ons bestel je Rivotril probleemloos en snel online.

Clonazepam-merken en -producten

 • Klonopin (clonazepam)
 • Rivotril merk
 • Rivotril (Klonopin) door Martin Dow

Behandelingen & Ingrediënten

Rivotril bevat Clonazepam en wordt gebruikt voor de behandeling van Rivotril bij mannen.

Rivotril kopen zonder recept

Wil je Rivotril online kopen? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel kunt bestellen zonder voorschrift van uw eigen arts. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een groep geneesmiddelen die benzodiazepinen worden genoemd en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de Meest gestelde vragen, hoe Rivotril kopen zonder recept? of kijk alle prijzen van dit medicijn.

Rivotril bestellen zonder recept prijzen

In de volgende tabel kunt u zien waar u Rivotril zonder recept kunt bestellen, recensenten van 2pharmaceuticals.com hebben alle prijzen op internet gecontroleerd en kwamen tot de conclusie dat Medpillstore levert de beste Rivotril-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Rivotril zonder recept.

DoseringHoeveelheidPrijsBekijk product
20 mg10 pillen€ 83.00 Bekijk product
20 mg30 pillen€ 103.00 Bekijk product
20 mg60 pillen€ 136.00 Bekijk product
20 mg90 pillen€ 168.00 Bekijk product
20 mg120 pillen€ 198.00 Bekijk product
40 mg10 pillen€ 88.00 Bekijk product
40 mg30 pillen€ 108.00 Bekijk product
40 mg
60 pillen€ 143.00 Bekijk product
40 mg90 pillen€ 186.00 Bekijk product
40 mg120 pillen€ 216.00 Bekijk product

Waarom wordt dit medicijn voorgeschreven?

Clonazepam wordt alleen of in combinatie met andere medicijnen gebruikt om bepaalde soorten aanvallen onder controle te houden. Het wordt ook gebruikt om paniekaanvallen te verlichten (plotselinge, onverwachte aanvallen van extreme angst en zorgen over deze aanvallen). Clonazepam zit in een klasse medicijnen die benzodiazepinen worden genoemd. Het werkt door abnormale elektrische activiteit in de hersenen te verminderen.

Hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

 • Clonazepam wordt geleverd als een tablet en een oraal uiteenvallende tablet (tablet die snel in de mond oplost) om via de mond in te nemen. Het wordt meestal één tot drie keer per dag ingenomen, met of zonder voedsel. Neem clonazepam elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt.
 • Probeer de oraal uiteenvallende tablet niet door de folie te duwen. Gebruik in plaats daarvan droge handen om de folieverpakking los te trekken. Haal de tablet er onmiddellijk uit en stop deze in uw mond. De tablet lost snel op en kan met of zonder vloeistof worden doorgeslikt.
 • Uw arts zal u waarschijnlijk starten met een lage dosis clonazepam en uw dosis geleidelijk verhogen, niet vaker dan eenmaal per 3 dagen.
 • Clonazepam kan helpen uw aandoening onder controle te houden, maar zal deze niet genezen. Het kan enkele weken of langer duren voordat u het volledige effect van clonazepam voelt. Blijf clonazepam gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het gebruik van clonazepam zonder met uw arts te overleggen, ook niet als u bijwerkingen ervaart zoals ongewone gedrags- of stemmingsveranderingen,
 • Als u plotseling stopt met het gebruik van clonazepam, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen zoals nieuwe of verergerende aanvallen, hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan), gedragsveranderingen, zweten, oncontroleerbaar trillen van een deel van uw lichaam, maag of spier krampen, angst of moeite met inslapen of doorslapen. Uw arts zal uw dosis waarschijnlijk geleidelijk verlagen.

Andere toepassingen van dit geneesmiddel

Clonazepam wordt ook gebruikt voor de behandeling van symptomen van acathisie (rusteloosheid en de behoefte aan constante beweging) die kunnen optreden als bijwerking van de behandeling met antipsychotica (medicijnen voor geestesziekten) en voor de behandeling van acute katatonische reacties (toestand waarin een persoon niet helemaal niet beweegt of spreekt of abnormaal beweegt of spreekt). Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn wordt soms voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

Welke speciale voorzorgsmaatregelen moet ik volgen?

Voordat u clonazepam inneemt,

 • vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor clonazepam, andere benzodiazepines zoals alprazolam (Xanax), chloordiazepoxide (Librium, in Librax), clorazepaat (Gen-Xene, Tranxene), diazepam (Diastat, Valium), estazolam, flurazepam, lorazepam (Ativan), midazolam (Versed), oxazepam, temazepam (Restoril), triazolam (Halcion), andere medicijnen of een van de ingrediënten in clonazepam-tabletten. Vraag uw apotheker om een lijst van de ingrediënten.
 • vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: amiodaron (Cordarone, Nexterone, Pacerone); bepaalde antibiotica zoals claritromycine (Biaxin, in Prevpac), erytromycine (Erythrocin, E-mycin, anderen) en troleandomycine (TAO) (niet beschikbaar in de VS); antidepressiva; bepaalde antischimmelmedicijnen zoals itraconazol (Onmel. Sporanox) en ketoconazol (Nizoral); antihistaminica; bepaalde calciumantagonisten zoals diltiazem (Cardizem, Tiazac, anderen) en verapamil (Calan, Covera, Verelan, in Tarka); cimetidine (Tagamet); HIV-proteaseremmers waaronder indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) en ritonavir (Norvir, in Kaletra); medicijnen voor angst, verkoudheid of allergieën, of geestesziekte; andere medicijnen voor aanvallen zoals carbamazepine (Epitol, Tegretol, Teril), fenobarbital, fenytoïne (Dilantin, Phenytek) of valproïnezuur (Depakene); spierverslappers; nefazodon; rifampicine (Rifadin, Rimactaan); kalmerende middelen; bepaalde selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) zoals fluvoxamine (Luvox); andere slaappillen; en kalmeringsmiddelen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.
 • vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.
 • vertel het uw arts als u glaucoom (verhoogde druk in het oog die verlies van het gezichtsvermogen kan veroorzaken) of een leveraandoening heeft of ooit heeft gehad. Uw arts kan u vertellen geen clonazepam te gebruiken.
 • vertel het uw arts als u een long- of nierziekte heeft of ooit heeft gehad.
 • vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Clonazepam kan de foetus schaden. Als u zwanger wordt terwijl u clonazepam gebruikt, neem dan contact op met uw arts.
 • praat met uw arts over de risico's en voordelen van het gebruik van dit medicijn als u 65 jaar of ouder bent. Oudere volwassenen moeten lage doses clonazepam krijgen omdat hogere doses mogelijk niet beter werken en ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken.
 • als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u clonazepam gebruikt.
 • u moet weten dat dit medicijn u slaperig kan maken. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.
 • u moet weten dat uw geestelijke gezondheid op onverwachte manieren kan veranderen en dat u suïcidaal kunt worden (nadenken over zelfmoord of zelfmoord plegen of plannen of proberen te doen) terwijl u clonazepam gebruikt voor de behandeling van epilepsie, geestesziekte of andere aandoeningen .
 • Een klein aantal volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder (ongeveer 1 op de 500 mensen) die tijdens klinische onderzoeken anticonvulsiva zoals clonazepam gebruikten om verschillende aandoeningen te behandelen, werden suïcidaal tijdens hun behandeling. Sommige van deze mensen ontwikkelden al in een week nadat ze met de medicatie begonnen zelfmoordgedachten en zelfmoordgedrag.
 • Het risico bestaat dat u veranderingen in uw geestelijke gezondheid ervaart als u een anticonvulsivum gebruikt, zoals clonazepam, maar er kan ook een risico zijn dat u veranderingen in uw geestelijke gezondheid ervaart als uw aandoening niet wordt behandeld. U en uw arts zullen beslissen of de risico's van het nemen van anticonvulsiva groter zijn dan de risico's van het niet nemen van de medicatie. U, uw familie of uw verzorger moeten onmiddellijk uw arts bellen als u een van de volgende symptomen ervaart: paniekaanvallen; agitatie of rusteloosheid; nieuwe of verergerende prikkelbaarheid, angst of depressie; handelen op gevaarlijke impulsen; moeite met inslapen of doorslapen; agressief, boos of gewelddadig gedrag; manie (uitzinnige, abnormaal opgewonden stemming), praten of denken over jezelf pijn willen doen of je leven willen beëindigen, je terugtrekken uit vrienden en familie; preoccupatie met dood en sterven, het weggeven van waardevolle bezittingen of andere ongewone gedrags- of stemmingsveranderingen. Zorg ervoor dat uw familie of verzorger weet welke symptomen ernstig kunnen zijn, zodat zij de arts kunnen bellen als u niet in staat bent om zelf behandeling te zoeken.

Welke speciale dieetinstructies moet ik volgen?

Praat met uw arts over het eten van grapefruit en het drinken van grapefruitsap terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Welke bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Clonazepam kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • onvastheid
 • problemen met coördinatie
 • moeite met denken of onthouden
 • verhoogd speeksel
 • spier- of gewrichtspijn
 • frequent urineren
 • wazig zien
 • veranderingen in geslachtsdrift of vermogen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of vraag een medische noodbehandeling:

 • uitslag
 • netelroos
 • zwelling van de ogen, het gezicht, de lippen, de tong of de keel
 • moeite met ademhalen of slikken
 • heesheid
 • moeite met ademhalen

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) of telefonisch (1-800-332-1088).

Wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. 

In geval van nood/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

 • slaperigheid
 • verwarring
 • coma (tijdelijk bewustzijnsverlies)

Welke andere informatie moet ik weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om uw reactie op clonazepam te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Clonazepam is een gereguleerde stof. Recepten mogen slechts een beperkt aantal keren worden bijgevuld; vraag uw apotheker als u vragen heeft.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

 

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


Veel Gestelde Vragen

 • Waarvoor wordt het medicijn Rivotril gebruikt?

  Rivotril druppels en tabletten worden gebruikt voor de behandeling van epilepsie bij zuigelingen, kinderen en volwassenen. Rivotril-injectie wordt ook gebruikt voor de behandeling van status epilepticus (langdurige of herhaalde aanvallen of toevallen zonder herstel tussen aanvallen).

 • Is Rivotril een slaappil?

  Rivotril 0,5 mg tablet behoort tot een klasse geneesmiddelen die benzodiazepinen worden genoemd en wordt gebruikt voor de behandeling van angst, het stoppen van epileptische aanvallen (stuipen) of het ontspannen van gespannen spieren. Dit kan ook helpen bij het verlichten van slaapproblemen (slapeloosheid) en wordt meestal voor een korte periode voorgeschreven als het wordt gebruikt om slaapproblemen te behandelen.

 • Hoeveel Rivotril neem ik om te slapen?

  De aanvangsdosis is 0,5 mg voor het slapengaan, waarbij sommige personen een snelle verhoging tot 1 mg nodig hebben. Na jaren van voortgezette behandeling kunnen matige spiertrekkingen van ledematen met praten in de slaap en meer complex gedrag opnieuw de kop opsteken. De behandeling moet worden voortgezet zolang als uw arts zegt.

 • Kan Rivotril worden gebruikt voor depressie?

  Clonazepam is nuttig voor therapieresistente en/of langdurige depressie, evenals voor het versnellen van de respons op conventionele antidepressiva.

 • Hoeveel Rivotril kan ik nemen?

  De maximale startdosering mag niet meer zijn dan 0,05 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag. De arts zal de dosis geleidelijk verhogen totdat de aanvallen van het kind onder controle zijn. Over het algemeen ligt de onderhoudsdosering tussen 0,1 mg per kilogram en 0,2 mg per kilogram lichaamsgewicht.

 Hoe Rivotril kopen zonder abonnement online?

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe u Rivotril zonder recept kunt kopen op internet

 1. Lees alle belangrijke informatie over het medicijn

  Nadat je je eerste onderzoek hebt gedaan, raden we je aan om alle prijzen van Rivotril te vergelijken en te bekijken. Bekijk hier alle verschillende soorten Rivotril.

 2. Bekijk de prijzen van Rivotril in een van onze tabellen op deze pagina

  Het is erg belangrijk om goed onderzoek te doen naar Rivotril, kijk in onze gids om over alle belangrijke onderwerpen te lezen. Bekijk hier alle verschillende soorten Rivotril.

 3. Koop Rivotril zonder recept in 5 minuten in een betrouwbare webshop

  Kies een van de beste leveranciers van Rivotril zonder recept en ontvang uw product binnen 3-5 werkdagen. Bekijk hier alle verschillende soorten Rivotril.

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2022 door Toni El Clikos

nl_NLNederlands